public censure

kendini halkın kınamasına maruz bırakmak Fiil