public examination

  1. istintak
  2. sorgu
  3. (Br) iflasını ilan eden bir borçlunun katılması gereken ve alacaklıları ile resmi iflas görevlileri tarafından
    iflasın nedenleri ile iflas bildirgesin