public minister

  1. (US) üstdüzey diplomatik temsilci
  2. (Br) bir devleti yabancı bir memlekette temsil etmek üzere başlıca diplomatik görevlerle görevli memur
  3. diplomatik elçi
bayındırlık bakanı