public policy

  1. İsim kamu politikası
  2. kamu çıkarı
  3. hikmeti hükümet
  4. âmme menfaati
  5. âmme nizamı
  6. İsim kamu düzeni, kamu politikası
ahlaka aykırı hareket
toplum ahlakına aykırı
toplum ahlakına aykırı
kamu düzenine aykırı
kanuni adaba karşı suç işlemek Fiil
standart otomobil üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası İsim