public property

  1. İsim, Kamu Yönetimi devlet malı
  2. kamu mülkiyeti
  3. kamu mülkü
  4. âmme (kamu) emval ve emlaki
  5. İsim amme malları
  6. İsim, Kamu Yönetimi kamuya ait mal
  7. miri mal
  8. İsim, Kamu Yönetimi kamu malı
kamu malını çalmak Fiil
kamu malıni çalmak Fiil
müteahhit genel mali sorumluluk ve mal hasar sigortası İsim
liability müteahhit umumi mali sorumluluk ve mal hasarı sigortası İsim
kamulaştırılan bir emlak sahibine tazminat ödemek Fiil
özel mülkü kamulaştırmak Fiil
şahsi malı kamu kullanımı için almak Fiil