public utility

belediye hizmetleri harcı
gaz , elektrik , su gibi hizmetler sunan limitet şirket
US kamu hizmetleri şirketi
umumi hizmet müessesesi
kamu hizmetleri (elektrik , su , havagazı gibi) tarifesi
(elektrik , su , havagazı gibi) kamu hizmetleri tarifesi
su , havagazı , elektrik gibi belediye hizmetleri İsim
elektrik gibi belediye hizmetleri İsim
entegre kamu hizmeti sistemi