publication date

yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmek Fiil
yayım tarihi