publish a book under one's own name

  1. Fiil bir kitabı kendi adıyla yayımlamak
  2. Fiil bir kitabı kendi adına yayımlamak