pure food and drugs act

  1. sağlığa zararlı yiyecekleri milletlerarası ticaret kapsamı dışında bırakan
  2. taşınmasını yasaklayan 1906 tarihli kanun