1. (a) sahilden/ denize açılmak.
    We pushed off in the boat. (b)
    k.d. çekilip gitmek, defolmak,

    argo tüymek, cızlamı çekmek.
    push off!: defol! çek arabanı!
    I must push off: Tüymeliyim.