put a crimp in

(US) fiyatları engellemek Fiil
bir şeyi engellemek Fiil
(US) fiyatları allak bullak etmek Fiil