put a resolution to a meeting

toplantıya bir karar tasarısı sunmak Fiil
bir karar taslağını toplantıya sunmak Fiil
bir kararı toplantının onayına sunmak Fiil