put into effect

  1. Fiil yürürlüğe sokmak
  2. Fiil yürürlüğe koymak, uygulamaya koymak
usulüne göre yürürlüğe konulmuş Sıfat, Hukuk
bir şeyi yürürlüğe koymak Fiil
tatbik sahasına koymak Fiil