put into effect

  1. Verb yürürlüğe sokmak
  2. Verb yürürlüğe koymak, uygulamaya koymak
usulüne göre yürürlüğe konulmuş Adjective, Law
bir şeyi yürürlüğe koymak Verb
tatbik sahasına koymak Verb