put into operation

  1. Fiil işletmek
  2. Fiil işletmeye koymak
  3. Fiil işletmeye başlamak
eyleme geçmek Fiil
kanunu uygulamak Fiil
bir kanunu yürürlüğe koymak Fiil
kanunu yürürlüğe koymak Fiil
kanunları yürütmek Fiil