put into orbit

bir uyduyu yeryüzünün çevresinde yörüngeye oturtmak Fiil