put into writing

  1. Fiil kâğıda dökmek
  2. Fiil yazıya dökmek
  3. Fiil yazılı hale getirmek