put one's foot down

  1. azmetmek, sebat etmek, kararlı/azimli/sebatkâr olmak, kararında durmak, caymamak, ayak diremek. (b)
    Brit.-argo
    (otomobili) çok hızlı sürmek.