put sb's nose out of joint

  1. Fiil birinin ayağını kaydırmak
  2. Fiil pabucunu dama atmak