put something into something

  1. Fiil birşeye birşey katmak
  2. Fiil birşeyi birşeyle zenginleştirmek
  3. Fiil birşeye birşeyle katkıda bulunmak
  4. Fiil birşeye para yatırmak
  5. Fiil birşeye yatırım yapmak
  6. Fiil birşeye kaynak ayırmak
  7. Fiil birşeye birşey harcamak
  8. Fiil birşeye birşey ayırmak
  9. Fiil birşeye birşey vermek
  10. Fiil birşeye birşeyi hasretmek
bir şeyi uygulamak Fiil
var kuvvetiyle/bütün gücüyle çalışmak, gayretle işe sarılmak/koyulmak, kendini tamamen işine vermek.
bir şeyi kuvveden fiile çıkarmak Fiil
kötüye kullanmak Fiil
bir şeyi paketlemek Fiil
bir şeyi bağlamı içine koymak Fiil
bir şeyi yürürlüğe koymak Fiil
tatbik sahasına koymak Fiil
birinin ağzına lokma vermek Fiil
bir şeyi servise koymak Fiil
depolamak Fiil