put the law into operation

  1. Fiil bir kanunu yürürlüğe koymak
  2. Fiil kanunu uygulamak
  3. Fiil kanunu yürürlüğe koymak