1. üremek için arıların ana arıya kovanda yaptıkları özel göze.