queen regent

  1. (a) başkası adına hüküm süren kraliçe, (b)
    queen regnant ile ayni anlama gelir. tahtta bulunan kraliçe.