quick assets ratio

  1. (US) kasa
  2. banka
  3. İsim pazarlanabilir menkul değerler
  4. alacaklar gibi likiditesi yüksek varlıkların kısa vadeli borçlara oranı