1. susmak, yatışmak, sakinleşmek, sükûnet bulmak, rahata/sükûna kavuşmak.
politik çalkalanmalardan sonra yatışmak Fiil