ram something down one's throat

  1. Fiil zorla kabul ettirmek
  2. Fiil birinin gırtlağına basmak