1. seçkisizce, gelişigüzel, rastgele bir şekilde, tesadüfî olarak.
ara sıra görüşmek Fiil
rastgele seçilmiş Sıfat