range between something and something

  1. Fiil birşeyle birşey arasında değişmek
  2. Fiil birşeyle birşey arasında değişiklik göstermek
  3. Fiil birşeyden birşeye kadar kapsamak