real evidence

  1. maddi delil
  2. mahkemeye delil olarak sunulan maddi eşyalar
  3. gerçek kanıt
  4. aşikâr delil