1. Sıfat alır, kabul eder.
  2. Sıfat kavrayışlı, anlayışlı, çabuk anlar/kavrar.
  3. Sıfat söz dinler, uysal, munis, itaatli, nasihat ve tavsiyeleri kabule eğilimli.
açık olmak Fiil