1. İsim (geri) çekilme, gerileme.
  2. İsim (duvarda/binada) girinti, oyuk, boşluk.
  3. İsim (dinî tören vb. sonunda) çekilme, papaz ve koronun çekilmesi.
  4. İsim ekonomik durgunluk, (fiyatlarda) düşüş, piyasada durgunluk.
  5. İsim mülkiyetin iadesi, ilk sahibine iade.
içinde olmak işlerde durgunluk
ticari durgunluk
konjonktürel daralma
memleket içi ekonomik durgunluk
ekonomik gerileme
konjonktürün gerilemesi endişesi
ekonomik krizle mücadele etmek Fiil
büyük ekonomik kriz
(US) gayri safi milli hâsıla ve işsizliğin çok artmakta olduğu bir durum
kurların aniden düşmesi
stok gerilemesi
konjonktürün düşmesi
azami iktisadi durgunluk
küçük ekonomik kriz
ekonomik kriz süresi
savaş sonrası ekonomik kriz
fiyatların düşmesi
ekonomik kriz esnasında fiyatlar düşmek Fiil
ekonomik kriz dönemi
çelik krizi
ekonomik krizi atlatmak Fiil
büyük ekonomik kriz
ciddi bir ekonomik krize girmek Fiil
ticaretin durgunlaşması
ticari kriz
ekonomik krize maruz
dünya ekonomik krizi
kriz yılı
iktisadi durgunluk korkusu
kârda düşüş
ekonomik durgunluğun neden olduğu
ekonomik kriz yüzünden işten çıkarma
vazgeçme parası
fethedilen toprağın geri verilmesi
durgunluk dönemi
ekonomik kriz zamanı
ekonomik kriz yüzünden doğan işsizlik
kriz yılı