reckon without one's host

  1. kendi kendine gelin güveyi olmak, ilgililere danışmadan iş görmek, güçlükleri düşünmeden plân kurmak.
  2. kendi kendine gelin güveyi olmak, ilgililerin fikrini almadan plân hazırlamak.