red herring

  1. (a) tütsülenmiş ringa, (b) esastan uzaklaştırmak için söylenen söz.
    draw a red herring across the
    trail: bile bile konuşmayı esas konudan uzaklaştırmak.
  2. İsim tütsülenmiş ringa balığı.
  3. İsim oyalama, asıl konudan uzaklaşma, dikkati asıl konudan uzaklaştıran şey.
ne idüğü belirsiz şey
kabul edilebilir nitelikte olmayan menkul değer ihraç broşürü
böyle bir söz söyleyerek konuşmayı bile bile esastan çevirmek Fiil