reduce a theory into practice

  1. Fiil bir kuramı uygulamak
  2. Fiil teoriyi uygulamaya koymak