1. Sıfat gereksiz, lüzumsuz, fazla, ziyade.
  a redundant word. The story doesn't need all this redundant background material.
 2. Sıfat (söz vb.) gereksiz tekrarlanmış, ağdalı, mükerrer, fazla ayrıntılı, sıkıcı.
  “We two both had an apple
  each” is a redundant sentence.
 3. Sıfat görevine ihtiyaç kalmadığı için işten çıkarılmış. (memur /işçi).
  make redundant: görevine ihtiyaç
  kalmadığı için işten çıkarmak.
kendisine artık gereksinim duyulmamak Fiil
birinin çalışmasına artık gereksinim duymamak Fiil
sermaye fazlalığı
fazla işçi
fazla işçi
kendisine artık gereksinim duyulmayan işçi
çok çekimli fiil. Örneğin
light fiilinin geçmiş zamanı
lit veya
lighted olabileceği
için bu fiil çok çekimlidir.
fazla işçi
ilk olarak işten çıkarılmış işçileri yeniden işe almak Fiil
işini ekonomik nedenlerden kaybetmiş olmak Fiil