refer to someone

  1. Fiil birinden bahsetmek
  2. Fiil birinden söz etmek
  3. Fiil birine hitap etmek
birine adıyla atıfta bulunmak Fiil
biri hakkında konuşurken küçültücü sözler söylemek Fiil
birini birine göndermek Fiil
birini birine havale etmek Fiil
birini birine sevk etmek Fiil
birini bir yere yönlendirmek Fiil
birini bir yere sevk etmek Fiil
birini müdüre göndermek Fiil