1. İsim, Hukuk tehcir
  2. İsim yer değiştirme
  3. tekrar/başka yere yerleş(tir)me/iskân etme, taşınma.
memlekete geri gönderme masrafları İsim
ailenin başka bir yerde iskân edilmesi
zımni yeniden kiralama
ülkesine geri gönderme yardımı
memleketine geri gönderme yardımı