repay someone in kind

  1. Fiil birine aynı ile karşılık vermek
  2. Fiil birine misillemede bulunmak