1. İsim (Katoliklerde) (a)
    Requiem Mass
    dd: ölülerin ruhu için dua/âyin, (b) bu âyinde okunan ilâhi.
  2. İsim mersiye, ölülerin ruhu için okunan dua.
  3. İsim (bir ölüyü) anma töreni.