reserve one's decision

  1. Fiil kararını kendine saklamak
  2. Fiil kararını sonraya bırakmak
  3. Fiil kararı kendine saklamak