residential area

  1. İsim, İmar Hukuku meskun mahal
  2. meskun bölge
  3. iskân bölgesi
yüksek tabakanın oturduğu semt