1. Fiil (kesintiden/fasıladan sonra) devam et(tir)mek, tekrar/yeniden başla(t)mak.
  We resumed our journey
  after a short rest. We will stop now and resume (working) at 2 o'clock. He resumed reading where he left off.
 2. Fiil eski yerini/görevini/halini almak, eski mevkiini işgal etmek.
  to resume one's seat
  esk.
  yerine oturmak.
  Those standing may resume their seats.
 3. Fiil yeniden kullanmaya başlamak.
 4. Fiil geri almak.
  to resume (possession of) a territory.
 5. Fiil tekrarlamak, özetlemek.
 6. İsim özet, hulâsa.
 7. İsim özgeçmiş, tercümei hal, biyografi.
faaliyetlerine yeniden başlamak Fiil
görev başına yeniden dönmek Fiil
yolculuğuna kaldığı yerden devam etmek Fiil
kızlık adını yeniden kullanmaya başlamak Fiil
yerine dönmek Fiil
yerine dönmek Fiil
eğitimine yeniden devam etmek Fiil
yeniden ikametgâhına dönmek Fiil
kaldığı yerden devam etmek Fiil
biriyle yazışmaya yeniden başlamak Fiil
bir yolculuğa devam etmek Fiil
bir konuşmaya devam etmek Fiil
bir toprak parçasını yeniden ele geçirmek Fiil
bir davaya yeniden bakmak Fiil
işe yeniden başlamak Fiil
işine yeniden devam etmek Fiil
biriyle yeniden temas kurmak Fiil
biriyle yeniden mektuplaşmaya başlamak Fiil
biriyle yeniden mektuplaşmaya başlamak Fiil
çarpışmalara yeniden başlamak Fiil
yeniden özgürlüğe kavuşmak Fiil
müzakerelere yeniden başlamak Fiil
ödemelere yeniden başlamak Fiil
bir şeyi yeniden ele geçirmek Fiil
yeniden yayımlamaya başlamak Fiil
müzakereye kaldığı yerden devam etmek Fiil
müzakereye kalındığı yerden devam etmek Fiil
duruşmayı yeniden açmak Fiil
işe yeniden başlamak Fiil
işine devam etmek Fiil
aynı pozisyonu almak Fiil
yerine dönmek Fiil
aynı konuma dönmek Fiil
yerine geçmek Fiil
yerine geçmek Fiil
koltuğuna dönmek Fiil
yerine dönmek Fiil
özet, hulâsa. İsim
özgeçmiş, tercümei hal, biyografi. İsim
(Fr) özet
icmal
özet
kısaltma
özgeçmiş
hülasa