1. İsim (kesintiden/fasıladan sonra) devam et(tir)me, tekrar/yeniden başla(t)ma.
    The resumption of duties after the holidays.
  2. İsim geri alma.
bir bağışın yenilenmesi
bir duruşmanın yeniden başlaması
bir aradan sonra işe yeniden başlama
yeniden temas sağlama
kâr payı ödemelerinin yeniden başlaması
enflasyonun yeniden başlaması
müzakerelerin yeniden başlaması
ödemelerin yeniden başlaması
yeniden ele geçirme
ikametgâhına dönme
işin yeniden başlaması