retire into one's shell

  1. kabuğuna çekilmek, içine kapanmak, çevresiyle ilgiyi kesmek.