revise one's opinions of sb

  1. Fiil biri hakkındaki fikirlerini yeniden gözden geçirmek