revolve around ...

  1. Fiil ... etrafında dönmek
  2. Fiil ... üzerine kurulu olmak