revolve around ...

  1. Verb ... etrafında dönmek
  2. Verb ... üzerine kurulu olmak