1. İsim, Bitki Türleri ışgın
  2. İsim, Bitki Türleri ravent
  3. İsim bot. ravent
    (Rheum officinale).
  4. İsim, Eczacılık ravent kökünden yapılan müshil veya kuvvet ilâcı.
  5. İsim kavga, şiddetli münakaşa.