1. Geçişli Fiil, Denizcilik (a) gemiyi donatmak, teçhiz etmek, (b) düzenlemek, tanzim etmek, hazırlamak, çalışır hale koymak.
 2. Geçişli Fiil
  rig up: hazırlamak, tesis etmek, kurmak, monte etmek.
  The girls rigged up a tent, using a rope and a blanket.
 3. Geçişli Fiil hile yapmak, hile karıştırmak, (fiyat vb.) hile ile yükseltmek.
  to rig prices.
  to rig the market:
  borsa fiyatları ile oynamak, çıkar sağlamak için sun'î olarak fiyatları değiştirmek.
  to rig a race: yarışta hile yapmak.
 4. Geçişli Fiil, Denizcilik hareketsiz/âtıl bırakmak, donanımı/teçhizatı sökmek.
 5. İsim, Denizcilik donanım, teçhizat, (seren, direk, yelken vb.), arma.
 6. İsim alet-edevat, avadanlık, takım, cihaz.
  a hi-fi rig . a fishing rig .
 7. İsim (tam takımı ile) atlı araba.
 8. İsim (petrol) kuyu açma teçhizatı.
  a drill rig. an oil rig.
 9. İsim (eski, modası geçmiş, göze çarpan, gülünç veya belirli bir maksatla giyilen) elbise, kılık, giysi, giyim kuşam.
donatmak Fiil
tek yelkenli kotra donanımı.
cat-rigged: tek yelkenli. İsim
baş-kıç donanımı, uzunlamasına donanım: gemi eksenine paralel yelkenler. İsim
resmi giysiler içinde
sondaj platformu İsim
(yelkenlilerde) üçgen donanım.
Bermuda(n) rig, Bermudian rig ile ayni anlama gelir. İsim
petrol kulesi
ihaleye fesat karıştırmak Fiil, Hukuk
bir gemiyi yeni yelkenlerle donatmak Fiil
gemiyi yeni yelkenlerle donatmak Fiil
ihaleye fesat karıştırmak Fiil, Hukuk
seçim sonuçlarında dalavere yapmak Fiil
bir seçime hile katmak Fiil
gereken şeyleri tedarik etmek Fiil
giyinmek Fiil
giydirmek Fiil
(Br) elbise
kılık kıyafet
giyindirmek Fiil
giydirmek, giydirip kuşatmak, donatmak, teçhiz etmek, elbise/teçhizat temin etmek.
to rig out a football team.
seçime hile karıştırmaya çalışmak Fiil
(Br) aktif piyasa süsü vermek için yapay alım satımlar yapıp başka yatırımları etkilemek Fiil
işlemeye hazırlamak, noksanlarını tamamlamak.
gece kalmak için kendine bir yer ayarlamak Fiil
acele gösteri düzenlemek Fiil
fiyatları yükseltmek Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

 1. bk. rîk