rig

 1. Transitive Verb, Maritime Traffic (a) gemiyi donatmak, teçhiz etmek, (b) düzenlemek, tanzim etmek, hazırlamak, çalışır hale koymak.
 2. Transitive Verb
  rig up: hazırlamak, tesis etmek, kurmak, monte etmek.
  The girls rigged up a tent, using a rope and a blanket.
 3. Transitive Verb hile yapmak, hile karıştırmak, (fiyat vb.) hile ile yükseltmek.
  to rig prices.
  to rig the market:
  borsa fiyatları ile oynamak, çıkar sağlamak için sun'î olarak fiyatları değiştirmek.
  to rig a race: yarışta hile yapmak.
 4. Transitive Verb, Maritime Traffic hareketsiz/âtıl bırakmak, donanımı/teçhizatı sökmek.
 5. Noun, Maritime Traffic donanım, teçhizat, (seren, direk, yelken vb.), arma.
 6. Noun alet-edevat, avadanlık, takım, cihaz.
  a hi-fi rig . a fishing rig .
 7. Noun (tam takımı ile) atlı araba.
 8. Noun (petrol) kuyu açma teçhizatı.
  a drill rig. an oil rig.
 9. Noun (eski, modası geçmiş, göze çarpan, gülünç veya belirli bir maksatla giyilen) elbise, kılık, giysi, giyim kuşam.
donatmak Verb
tek yelkenli kotra donanımı.
cat-rigged: tek yelkenli. Noun
baş-kıç donanımı, uzunlamasına donanım: gemi eksenine paralel yelkenler. Noun
resmi giysiler içinde
sondaj platformu Noun
(yelkenlilerde) üçgen donanım.
Bermuda(n) rig, Bermudian rig ile ayni anlama gelir. Noun
petrol kulesi
ihaleye fesat karıştırmak Verb, Law
bir gemiyi yeni yelkenlerle donatmak Verb
gemiyi yeni yelkenlerle donatmak Verb
ihaleye fesat karıştırmak Verb, Law
seçim sonuçlarında dalavere yapmak Verb
bir seçime hile katmak Verb
gereken şeyleri tedarik etmek Verb
giyinmek Verb
giydirmek Verb
(Br) elbise
kılık kıyafet
giyindirmek Verb
giydirmek, giydirip kuşatmak, donatmak, teçhiz etmek, elbise/teçhizat temin etmek.
to rig out a football team.
seçime hile karıştırmaya çalışmak Verb
(Br) aktif piyasa süsü vermek için yapay alım satımlar yapıp başka yatırımları etkilemek Verb
işlemeye hazırlamak, noksanlarını tamamlamak.
gece kalmak için kendine bir yer ayarlamak Verb
acele gösteri düzenlemek Verb
fiyatları yükseltmek Verb

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

 1. bk. rîk